Landdistriktsnetværk Lolland

Udvikling, vision, innovation — samarbejde

 

Landdistriktsnetværk Lollands hjemmeside

Støt LandLolland.

Bliv medlem.

Tekstboks: Marts 2012: Kommunen er i gang med både at revidere vores Kultur- og fritidspolitik og at udarbejdet et forslag til Masterplan for Kulturcentre, idrætshaller og udendørs anlæg. 
Desværre ser arbejdet ud til at være gået lidt i stå. Vi hører ikke så meget om det fra kommunen. Stedet på Lolland Kommunes hjemmeside, hvor der før i tiden var oplysninger om Masterplanen kan du se ved at klikke her. Hvis nogen kender en side med bedre oplysninger, vil Webmaster@landlolland.dk meget gerne lægge en link ud. 

Tekstboks: Kontingent 2012 er fastsat til kr. 200,-, som indsættes på konto i Lollands Bank: 6520 4145622 
Husk skrive navn!
Tekstboks: 11. september 2012: Kommunen har valgt at give borgerne i den tidligere Ravnsborg Kommune den nærmest umulige opgave at fortælle dem deres fælles indstilling til Masterplanen i lokalområdet i løbet af en måned. Vi ved ikke hvorfor. 

Vi kan kun gisne, men vi ved, at Ravnsborg er det første lokalområde, der er blevet spurgt, og at alle andre lokalområder i Kommunen også vil blive spurgt efter tur.

Det er svært at forestille sig, hvordan vi skal kunne løfte opgaven. Tiden er knap, og vi mangler infrastruktur. Vi har jo ikke det lokalråd, som kunne spille en stor rolle, men som LandLolland jo altid har ønsket sig for lokalområderne.

Men vi har vores hjemmeside, som kan anvendes. Vi vil gerne spille formidlerrollen.  www.landlolland.dk er allerede struktureret med henblik på lokalråd. Klik på ”Medbestemmelse” ude til venstre, og du vil se det arbejde der blev gjort i forbindelse med det legendariske Lungholmmøde for over et år siden. Hvert lokalområde har sin egen struktur på hjemmesiden. Den struktur kan også bruges i forbindelse med svar til Masterplanen.

Send jeres bidrag til webmaster@landlolland.dk så skal vi sørge for, at de bliver gjort tilgængelige her på hjemmesiden. Tilbuddet gælder alle, Kommunen, foreninger og enkelte borgere, og også dem, der ikke er medlem af LandLolland.

Webmaster

Vi har modtaget følgende dokumenter fra Kommunen i forbindelse med mødet i Ravnsborg lokalområde

1. Overordnede scenarie for Masterplanen

2. Powerpoint (Pdf) til mødet i Ravnsborghallen

3. Ravnsborg gl. kommune—oversigt pr. 10. sept. 2012