Landdistriktsnetværk Lolland

Udvikling, vision, innovation — samarbejde

 

 

Referat af mødet den 17. november findes her.

Læs også Niels P. Skov-Larsens beretning , eller se billederne fra besøget ved Fynsland den 6. november.

 

En liste med mødedatoer i første halvår af 2011 findes her.

Mødet i december er aflyst.  Næste møde i LandLolland er planlagt til 20. januar.  Dagsorden mv. offentliggøres senere.

LandLolland har fremsendt sine kommentarer til Forslag til Kommuneplan 2010—2022 (læs dem her) til Lolland Kommune.  Kommunen, der vil se på vores bemærkninger, når offentlighedsperioden d. 12. oktober 2010, er slut.

Herefter vil kommunen sammenskrive alle de indsigelser/bemærkninger kommunen har fået og derefter forelægge det for politikkerne i Lolland Byråd.

Klik på artiklen fra Folketidende for at se den i stor størrelse

 

 

Lørdag d. 6. November

havde LandLolland en rigtig god studietur til Fynsland.  Fyn viste sig fra sin smukkeste side i det høje efterårsvejr, og indtrykkene som de over 30 deltagere fik blev filmet og vil senere blive brugt på et af vores debatprogrammer på HLTV.  Læs i øvrigt her om indtrykkene fra turen.

 

Vi skal i gang med vores nye projekt ”Medbestemmelse og Medansvar”, projektet kommer til at handle om hvorledes vi vil planlægge og skabe, ikke alene udviklingsmuligheder, men ligeledes bosætning og ikke mindst livskvalitet der hvor vi bor.

Dette kommer til at kræve alle gode kræfter, for at få samlet så mange borgere som det er muligt til et informationsmøde som vi afholder snarest. Datoen er endnu ikke fastsat, men vil komme en af de nærmeste dage.

Uddrag af koordiantors nytårshilsen.  Læse mere på koordinators side her

 

 

 

Hvad er det så vi skal mødes om?

 

Vi vil gerne sammen med jer bruge de projektpenge vi har modtaget til gavn for det område I bor i. Projekt skal gennemføres i samarbejde med jer, hvis I vil være med til at udvikle og arbejde for det sted, vi bor.

 

Lolland Kommune inddrager borgerne i arbejdet med ”Masterplanen” og en ny kultur- og fritidspolitik, en proces, der skal ende med en politisk beslutning om fremtidens mødesteder og kulturcentre i Lolland Kommune. Borgerne i Lolland Kommune bør komme med deres forslag og ønsker i forhold til fremtiden i alle de forhold der kan skabe livsværdi, bosætning, vækst m.m. i forhold til lige netop det sted hvor man bor.”Vi vil gerne have medbestemmelse og vi tager gerne ansvar”. 

 

Det er oplagt at borgerne skal have mulighed for indflydelse på beslutninger, der vedrører deres hverdag. Det kommer der både større ejerskab og bedre løsninger ud af.

 

Det er en udfordring for de folkevalgte politikere at holde nærkontakten til borgerne. Og bevare føling med, hvad forskellige grupper af borgere finder vigtigt, derfor kan en udbygget dialog mellem borgere og politikere betyde, at politikerne kan tage deres beslutninger på et bedre oplyst grundlag. Og at borgerne føler sig lyttet til og får større tillid til de lokale politikere. Alt i alt et styrket lokaldemokrati.

 

Udfordringen er at holde liv i engagementet og fællesskabsfølelsen i en tid, hvor individualismen råder. En dialog mellem borgerne, hvor de i fællesskab udvikler visioner og ønsker for deres nærområde, som styrker engagementet og ”vi” følelsen

 

Medborgermøde

Orientering om Dodekalitten

Signe Stubs Sognegaard, Bandholmvej 79 i Birket

13. januar kl. 19

Klik på billedet for at forstørre

Du er velkommen

 når foreninger, landsbylaug og ildsjæle inviteres til

borgermøde på Lungholm Gods

den 17. februar 2011 kl. 19.00 – 22.00.

Tema:

LandLollands projekt

”Medbestemmelse og medansvar”.

Arkiv

Her gemmer vi  emner fra hjemmesiden, som ikke længere bør opfattes som en del af den aktuelle debat. Men de kan måske have historisk interesse.  Se mere arkivmateriale her.

Debatmødet d. 29. september blev holdt sammen med repræsentanter for HLTV.  LandLolland ønsker at udbrede sine debatmøder via lokalTV, og sammen med HLTV diskuterede vi hvordan.

Mødet kom i høj grad til at handle om lokalråd.  De fleste andre kommuner i Regionen støtter lokalråd, og det samme gør regeringen.  Men Lolland Kommune har tilsyneladende ikke lyst til at spille med.

Læs referat af mødet her

Dagsorden den 17 februar er:

· Velkommen til Lungholm Gods ved Nicolas de Bertouch-Lehn 

· Velkomst ved Michael Foersom, formand for LandLolland

· ”Arbejdet i et lokalråd” ved  Erik Sønderskov, formand for FynsLand

· Muligheder og udfordringer gennem fælles planer ved Jens Peter Jacobsen,  Landdistriktskoordinator i Faaborg-Midtfyn Kommune

Pause

· Præsentation

·              projektforløb

·              muligheder for borgerne i projektet

· Rundbordssamtaler

· Planlægning af det fremtidige arbejde

· Opsamling og aftaler — det videre forløb

· Tak for i aften ved Michael Foersom

Se invitationen her