Landdistriktsnetværk Lolland

Udvikling, vision, innovation — samarbejde

 

Tekstboks: Rudbjerg
ønsker, at samle alle i den gamle kommune.  De har aftalt møde for alle foreningerne i området for at få ideer til en handleplan
Tekstboks: Ravnsborg 
ønsker at knytte samarbejde ved at bruge hinandens størrelse og muligheder.  Handel i Horslunde, natur i Ravnsby Bakker.  Vesterborg og Kragenæs skal inddrages.  Lokalrådet bliver paraply.
Tekstboks: Rødby 
nåede ikke at formulere konkrete mål, men havde en dejlig aften
Tekstboks: Maribo
mener, at Lokalråd er fint, men vi skal beholder foreninger og beboerforeninger og så lave en paraply med en repræsentant fra hver.  Samarbejde gør slagkraftig.  LandLolland skal støtte, også med at søge penge
Tekstboks: Holeby
vil gerne udbrede Errindlevs gode eksempel til hele den gamle kommunes område.  Det er et godt grundlag at gå ud fra, for nu er de nemlig en enhed i den nye store Lolland Kommune.  De må gå over åen for at hente vand, og slette de gamle skel, der har eksisteret i generationer.  Holeby vil inddrage Masterplanen i deres egen planer. Knud Jensen vil indkalde til fællesmøde mellem Holeby og Errindlev.
Tekstboks: Højreby
er bare Midtlolland.  Visionen er kulturelt fritidsområde, hvor naturen og skovene betyder meget

”Medbestemmelse og medansvar”.

Borgermødet på Lungholm Gods

den 17. februar blev på trods af det slette vejrlig en rigtig god succes.

Vi er begyndt at lægge billeder og materiale fra mødet ind på landlolland.dk.

Materiale fra borgermødet på Lungholm Gods den 17. februar:

 

I. Før pausen: Materialet fra Fynsland (som PowerPoint) (som PDF)

II. Efter pausen:  Oplæg om materiale til dannelse af grupper:

1. Aftenens forløb

2. Projektets Forløb

3. Det anvendte kort

4. Oplæg til bordsamtaler

5. Registreringsblanket

III. Indbydelsen

IV. Pressemeddelelsen

V. Folketidende om mødet: 

1.        forhåndsomtale

2.        anmeldelse