Landdistriktsnetværk Lolland

Udvikling, vision, innovation — samarbejde

 

I daglig tale kaldes vi LandLolland

LandLolland er et borgerorgan i Lolland Kommune, som samordner kræfter, ønsker og behov fra de mange borgergrupper (landsbylav, borgerforeninger, enkeltpersoner etc.)

LandLollands medlemmer er  enkeltpersoner, husstande og foreninger

LandLolland har flad struktur.  Alle er velkommen til vores bestyrelsesmøder, der afholdes månedligt 

LandLolland samarbejder med den Lokale Aktionsgruppe i Lolland (LAG Lolland), offentlige myndigheder samt andre landdistrikter og regioner

LandLolland udsender jævnligt elektroniske nyhedsbreve med information om arrangementer og møder.  Alle, der har adgang til at modtage e-mail, kan optages på postlisten

E-mail: webmaster@landlolland.dk

 

Sådan kontakter du os: