Landdistriktsnetværk Lolland

Udvikling, vision, innovation — samarbejde

 

Tekstboks: Citat fra Michael Foersoms formandsberetning på LandLollands Årsmøde 2011:
”Der er altid en god stemning i LandLolland og stor samarbejdsvilje fra alle”
Læs referat fra Årsmødet her
Læs omtale i Folketidende her
Se Vagn Nielsens billeder her

Arkiv

Her gemmer vi  emner fra hjemmesiden, som ikke længere bør opfattes som en del af den aktuelle debat. Men de kan måske have historisk interesse.  Se mere arkivmateriale her.

Læs mere her

BORGERMØDE

om spildevandsplanen

kloakering, separatkloakering, rensningsanlæg

torsdag den 17. november kl. 19.00

på Nakskov Bibliotek

og mandag den 28. november kl. 19.00 i Maribohallerne