Landdistriktsnetværk Lolland

Udvikling, vision, innovation — samarbejde

 

Sådan kontakter du os:

E-mail: webmaster@landlolland.dk

 

Vision for Lolland Kommune

 

· at den mentale afstand mellem landdistrikterne og de politiske beslutningstagere i Lolland Kommune bliver kortere end den fysiske afstand.

· at borgerne i Lolland Kommunes landdistrikter bliver engagerede og problemløsende, så der skabes en forbedret livskvalitet i kommunens landdistrikter.

· at politikerne i Lolland Kommune får lyst og mod til langt mere systematisk at inddrage borgerne i de kommunale beslutningsprocesser vedrørende landdistrikterne. Således at de valgte politikere sikres det bedst mulige beslutningsgrundlag for deres beslutninger.

· at der på sigt skabes en landdistriktspolitik for Lolland Kommune, der nyder stor opbakning blandt borgerne i landdistrikterne og resten af kommunen. 

LandLollands vision i forhold til

Kommunen er: