Landdistriktsnetværk Lolland

Udvikling, vision, innovation — samarbejde

 

  

Tekstboks: Rudbjerg
ønsker, at samle alle i den gamle kommune.  De har aftalt møde for alle foreningerne i området for at få ideer til en handleplan
Tekstboks: Kontaktperson:	Kurt Hansen, Fredsholms Alle 1, Vestenskov, 4900 Nakskov
		Tlf. 54948712	
		
Gruppemedlemmer:
		Kirsten Herskind, 
		Vivi Hansen,
		Michael Foersom, 
		Hans Madsen.
Tekstboks: Lokalråd i Rudbjerg!
Næste møde om Lokalråd i Rudbjerg finder sted i
Rudbjerghallen
Onsdag den 14. september 2011 kl. 19.00
Ingen kan alt, alle kan noget – tilsammen kan vi det hele.

Efter mødet den 8. juni er vi nu så langt, at vi kan indkalde til stiftende repræsentantskabsmøde.  Dagsorden — klik her.
På formøde inden afholdelse af repræsentantskabsmødet skal vi godkende vedtægter for Rudbjerg Lokalråd (forslag vedlægges — klik her).
Af forslaget fremgår det, at hver forening på forhånd skal udpege en repræsentant og en suppleant for deres forening, klub, organisation eller institution. I må meget gerne melde tilbage, om I vil være med, og hvem der repræsenterer jeres forening, navn og e-mail til familie@hansen.tdcadsl.dk 
For at I kan vide lidt om økonomien, vil arbejdsgruppen foreslå repræsentantskabsmødet at fastsætte det årlige kontingent til 150 kr. årligt pr. forening. 
Tekstboks: Lokalråd i Rudbjerg?
Næste møde om Lokalråd i Rudbjerg finder sted i
Rudbjerghallen
Onsdag den 8. juni 2011 kl. 19.00
Ingen kan alt, alle kan noget – tilsammen kan vi det hele.
Dagsorden:
Masterplanens betydning for vores område
Arbejdsgruppens forslag om lokalråd
Fremlæggelse af forslag til vedtægter
Borgmester Stig Vestergaard om Lolland Kommunes holdning til lokalråd

TILMELDING SENEST 3. JUNI: familie@hansen.tdcadsl.dk/54948712