Landdistriktsnetværk Lolland

Udvikling, vision, innovation — samarbejde

 

Tekstboks: Holeby
vil gerne udbrede Errindlevs gode eksempel til hele den gamle kommunes område.  Det er et godt grundlag at gå ud fra, for nu er de nemlig en enhed i den nye store Lolland Kommune.  De må gå over åen for at hente vand, og slette de gamle skel, der har eksisteret i generationer.  Holeby vil inddrage Masterplanen i deres egen planer. Knud Jensen vil indkalde til fællesmøde mellem Holeby og Errindlev.
Tekstboks: Knud Jensen, 
		Tlf. 54600480 
Første mødedato: 	Der indkaldes til møde i april, Annonce i Rødby Avis, Birte skal deltage.
Gruppemedlemmer:
		Per Christensen
		Arne + Frue, Flårup
		Peder Wood
Randi Jensen
Almar Møller