Landdistriktsnetværk Lolland

Udvikling, vision, innovation — samarbejde

 

Tekstboks: Højreby
er bare Midtlolland.  Visionen er kulturelt fritidsområde, hvor naturen og skovene betyder meget
Tekstboks: Kontaktperson:	Lis Jensen, Karterupvej 20,  tlf. 54616019, MAIL  lis.e.jensen@get2net.dk

Første mødedato:	Søllested   ?
Gruppemedlemmer:	Finn Olsen