Landdistriktsnetværk Lolland

Udvikling, vision, innovation — samarbejde

 

 

Vi er i gang med vores nye projekt ”Medbestemmelse og Medansvar”. Projektet kommer til at handle om hvorledes vi vil planlægge og skabe ikke alene udviklingsmuligheder, men ligeledes bosætning og ikke mindst livskvalitet der hvor vi bor.

 

Medbestemmelse og medansvar

Tekstboks: Vi holdt vores kick-off møde på Lungholm Gods 17. februar.  Der blev nedsat 7 lokalgrupper som resultat af mødet.
Lokalgrupperne er nu i gang med at etablere sig.  
Du kan klikke dig ind på de enkelte grupper (på panelet for oven til venstre) for at se, hvem der har taget ejerskabet, og hvem der er med i grupperne.
E-mailadresser på de enkelte medlemmer i grupperne angives kun med deres tilladelse.